Giv energien videre

Regeringens erhvervspakke skal styrke forskning, udvikling og investering, og gøre det lettere at trække talent til Danmark.

De fem erhvervsstyrker HORESTA, Landbrug & Fødevarer, Dansk Energi, LIF og Danske Rederier sætter fokus på vækst som politisk prioritet med en konference og et nyt magasin med interviews med politikere og spidser fra erhvervslivet.

Europas højeste leveringssikkerhed kræver et komplekst produktionsapparat og specialiserede medarbejdere. Et højt uddannelsesniveau og specialiseret knowhow er forklaringen på forsyningssektorens lønniveau. Det skal der være den nødvendige gennemsigtighed om. Det er en analyse fra Copenhagen Economics et første bud på, men analysen ser kun på et lille udsnit af brancher. Derfor bør analysen udvides til at omfatte alle brancher, før der drages konklusioner.

Optaget af civil- og diplomingeniører med fokus på energi slår atter ny rekord, men der er tegn på stagnation.

Danske virksomheder eksporterede energiteknologi og -service for 83,8 mia. kr. i 2016. Eksporten af energiteknologi står for 11,8 procent af den samlede danske vareeksport. Dermed fastholder Danmark sin position som Europamester i eksport af energiteknologi som det land i EU, hvor eksporten af energiteknologi og -service udgør den største del af den samlede eksport.