Giv energien videre

Ambitionen har længe stået klart: Danskerne skal høste gevinsterne ved mere sol og vindenergi i stikkontakten. Dansk Energis medlemmer har derfor rullet fjernaflæste elmålere ud og har længe efterspurgt, at myndighederne gør timeafregning mulig hos private husholdninger og mindre virksomheder. Nu er myndighederne kommet med en længe ventet udmelding, men den er ikke helt som håbet.

El er en del af løsningen på verdens klimaforandringer og ikke en del af problemet. Derfor sender det et forkert signal, når WWF lørdag aften opfordrer til at slukke lyset i forbindelse med klimakampagnen ”Earth Hour”. Det mener Dansk Energi og påpeger, at kampagnen bidrager til at fastholde en skattepolitik, hvor grøn strøm beskattes hårdere end gas og olie.

Både din økonomi, din uddannelse og dine forældre er med til at bestemme vores varmeforbrug, viser nye PhD-afhandlinger.

En hollandsk undersøgelse har vist, at intelligente elmålere i nogle tilfælde har målt flere hundrede procent forkert, skriver Politiken torsdag. Forsknings- og teknologidirektør i Dansk Energi Jørgen S. Christensen fortæller her om risikoen for fejl i de målere, der er udrullet de seneste år i Danmark.

Der skal fortsat stilles krav til energirenovering af eksisterende bygninger, og bevidstheden skal højnes om bygningers rolle som en fleksibel energiforbruger i fremtidens el-, gas, varme og vandforbrug. Det er to hovedbudskaber, når Branchefælleskab for Intelligent Energi fredag samler de centrale aktører i og omkring energisektoren.