Giv energien videre

Jesper Hjulmand er ny formand for Dansk Energi efter onsdagens generalforsamling, hvor en ny bestyrelse blev valgt. Søren Thorsager er blevet formand for EjerForbrugerforum.

Der var bred enighed om at se på unødige regler og det bøvl, der begrænser forsyningsselskabernes mulighed for at arbejde på tværs af sektorer, da branche mødte politikere torsdag i København. Synergi-potentialet ved multiforsyning er op til to mia. kroner om året i Danmark, viser ny rapport.

De to energikoncerner RAH med hovedsæde i Ringkøbing og MES med hovedsæde i Brande har indgået aftale om at fusionere de to koncerners elhandelsselskaber og netselskaber.

Dansk Internet Forum (DIFO) varetager ansvaret for domænet ”.dk” og er dermed en central del af det danske internetsamfund. Nu har DIFO budt velkommen til Dansk Energi som nyt medlem i foreningen, der repræsenterer leverandører samt professionelle og private brugere.

Folketinget bakkede i store træk op om den nye elforsyningslov, der blev behandlet tirsdag aften. Dog var der bekymring over, om loven giver tilstrækkelig rum for innovation, og om håndteringen af omkostninger til transport af vindmøllestrøm i Vestjylland. Også praktikken i implementeringen af identitetsmæssige adskillelser blev problematiseret.