Giv energien videre

Landbrug & Fødevarer advarede i et brev til landets borgmestre om effekten af energipolitikken. Det har fået Lars Aagaard, administrerende direktør for Dansk Energi til at følge op med et tilsvarende brev for at give hele historien om den danske energipolitik, herunder for at understrege de fordele som den skaber for Danmark.

Der mangler afklaring af, om elhandlerne får ansvaret for at opkræve og afregne skatter og afgifter med engrosmodellen. Det truer med at forsinke engrosmodellen yderligere, og det kan i sidste ende aflive hele den ønskede model, frygter Dansk Energi.

Flere lande slækker på deres energispare-ambitioner i forhold til de ambitiøse mål, som EU’s energisparedirektiv sætter. Det skriver Politiken i en artikel i dag baseret på en rapport fra The Coalition for Energy Savings. Mange er ikke klar over gevinsten ved energibesparelserne, mener Dansk Energi.

Havvindkraft er stadig dyrere end andre teknologier, der producerer el, og derfor er udviklingen stadig afhængig af et støtteregime. De centrale regulatoriske drivkræfter indebærer en prismekanisme, men også transparente rammer for tilladelser og adgang til transmissionsnettet. Det er parametre som disse, der påvirker økonomien i havvindprojekter og i sidste ende, hvordan de kan blive finansieret, lyder det fra en ekspert.

En række organisationer har i høringssvar givet udtryk for bekymring om udskydelsen af engrosmodellen, skriver Altinget.dk i dag. Kritikken preller af på Energistyrelsen. Men ifølge Dansk Energi afhænger realiseringen af engrosmodellen af afklaringen af en række skattemæssige spørgsmål. Dansk Energi vurderer, at der skal findes en løsning hos Skat først, ellers kan det stikke en kæp i hjulet på hele reformen af elmarkedet.