Giv energien videre

Danske elbiludlejere efterlyser nu en afklaring af elbilernes fremtid i Danmark. Det fremgår af dagens udgave af Børsen. Hvis de danske elbiler bliver pålagt afgifter fra 1. januar 2016, vil det påvirke indkøbene af de miljøvenlige biler, advarer biludlejerne.

Det står slet til med energimærkningen af produkter i EU. Det er konklusionen af en undersøgelse af 30.000 energiforbrugende produkter på det europæiske marked. Her var godt halvdelen enten forkert mærket eller slet ikke mærket. Behov for grundig opstramning på området, mener Dansk Energi.

En række partier vil nu se nærmere på reglerne for havvindmøller ud for de danske kyster. Det skriver Jyllands-Posten i dag, tirsdag den 28. juli. Det drejer sig om reglerne for kystnære havvindmøller opstillet efter den såkaldte åben dør-ordning, der blev vedtaget med et bredt politisk flertal i Folketinget i forbindelse med energiaftalen i 2008.

Den franske regering har vedtaget en ny national energipakke, der udstikker rammerne for fransk energipolitik frem mod 2030. 40 % reduktion i CO2-udslippet, 40 % vedvarende energi i elproduktion og 20 % fald i energiforbruget, lyder målene i den nye plan. Regeringen lægger op til, at den franske skat på CO2 skal mere end firedobles, ligesom der skal sættes et loft på elproduktion fra atomkraft.

Det elkabel, der forbinder Jyllands energinet med Tysklands svarer til en sekssporet motorvej, hvor fem spor er blokkeret. Det er en af hovedpointerne i et debatindlæg i Børsen i dag, skrevet af Dansk Energis vicedirektør, Anders Stouge. Derfor må regeringen arbejde for, at EU's energiunion sikrer fuld udnyttelse af den eksisterende kapacitet i transmissionsnettet – og for at løfte de indre grænsebomme.