Giv energien videre

Til foråret fortsætter den politiske tovtrækning i EU, når medlemslandene og Europa-Parlamentet skal enes om en reform af CO2-kvotesystemet, der kan give prisen på CO2-udledning et løft. Det skriver Information onsdag.

Skal vi nå regeringens mål om at dække halvdelen af det danske energiforbrug med vedvarende energi i 2030, er det ikke nok at gøre mere af det samme. El- og fjernvarmesektoren er nået langt, men nu skal vi have transport, industri og individuel opvarmning med.

Er energiafgifterne rigtigt skruet sammen i forhold til de miljøeffekter, energiforbruget har? Det er emnet for afgifts- og tilskudsanalysens del 3, der nu er lagt frem. Dansk Energi ser rapporten som et væsentligt bidrag til debatten, men efterlyser mere fokus på transportsektoren. 

Kriegers Flak bliver begyndelsen til noget stort for dansk havvind, forventer både Vattenfall og energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

2016 har været et energisk år for branchen. Elmarkedet fik nye regler 1. april, Folketinget vedtog af fjerne PSO-afgiften fra elregningen, og senest er rammerne for energispareordningen frem mod 2020 meldt ud for blot at nævne nogle af de emner, der har fyldt i 2016. Her får du en oversigt over de 10 historier, der er blevet læst mest i året, der snart er forbi.