Giv energien videre

EU vil skrue op for it-sikkerheden: Ekspertgruppe kommer med anbefalinger til en fælleseuropæisk strategi for cybersikkerhed i energisektoren. Dansk Energi har leveret input og følger det videre arbejde tæt.

Europa-Parlamentet og EU's medlemsstater er nået til en foreløbig aftale, der skal sikre Europas gasforsyning. Aftalen tager afsæt i ønsket om høj energisikkerhed, solidaritet og tillid, og det betyder blandt andet øget regionalt samarbejde og indførelse af en ny solidaritetsmekanisme.

Blockchain-teknologien spås en stor fremtid inden for bankverdenen, e-handel – og i forsyningssektoren. Men hvad er blockchain? Og hvordan kan teknologien bruges i eksempelvis energisystemet?

El- og naturgassektoren står overfor nye, skærpede myndighedskrav på it-sikkerhedsområdet. De nye krav skal implementeres fra 1. september, men myndighederne har ikke meldt ud, hvad kravene kommer til at indeholde. En uholdbar situation, som Dansk Energi nu har rettet henvendelse til Energistyrelsen om.

Danske virksomheder eksporterede energiteknologi og -service for 83,8 mia. kr. i 2016. Eksporten af energiteknologi står for 11,8 procent af den samlede danske vareeksport. Dermed fastholder Danmark sin position som Europamester i eksport af energiteknologi som det land i EU, hvor eksporten af energiteknologi og -service udgør den største del af den samlede eksport.