Gør Nordsøindtægter grønne

Regeringen fremlægger tirsdag en ny olie- og gasstrategi, der viser, at der fortsat er milliarder at hente i den danske del af Nordsøen. En del af de indtægter kan passende bruges på at fremtidssikre det danske energisystem ved at lette elafgiften i Danmark. Sådan siger Dansk Energi til dagens udspil fra regeringen.

Der er stadig et stort potentiale i Nordsøens danske olie- og gasressourcer. Det slår regeringen fast i en ny strategi for øget indvinding af olie og gas. Et udspil, der fordrer, at overskuddet bruges med omtanke, mener Dansk Energi om Nordsøplanen: 

– Nu gælder det om at tænke frem og sørge for at bruge nogle af de mange penge fra Nordsøen til at fremtidssikre vores grønne energisystem. Det klogeste vi kan gøre i den forbindelse er at øremærke nogle af pengene til at nedsætte elafgiften, siger Anders Stouge, der er vicedirektør i Dansk Energi.

Han henviser til, at den stadig grønnere el er beskattet hårdere end olie og benzin i Danmark. Dermed er elafgiften den største stopklods for grøn omstilling herhjemme, og det bør være politikernes topprioritet at få omgjort det paradoks i den kommende politiske sæson.

– Et bredt politisk flertal er enige om, at elafgiften skal ned. Det samme siger vismændene - og så har regeringens egen afgifts- og tilskudsanalyse netop understreget, hvor vigtigt det er at nedsætte elafgiften. Alle er enige om, at vi skal investere i grøn omstilling herhjemme. Lad os derfor afsætte noget af vores fælles arv fra Nordsøen til det danske grønne energisystem. Der er næppe noget, der er mere oplagt at bruge det provenu til, siger Anders Stouge.  

Den stadig grønnere el er i dag den energiart, der beskattes hårdest i Danmark. En afskaffelse af elafgiften vil ifølge nye beregninger give en gennemsnitlig dansk familie en skattelettelse på 4.000 kr. om året og en samfundsøkonomisk gevinst på 9,3 milliarder kroner.