5 skarpe om Energinets analyseforudsætninger

Energinets analyseforudsætninger udkom først i juli. Men hvad bliver de brugt til, og hvad er nyt? Chefkonsulent Karsten Capion, Dansk Energi, svarer her på fem skarpe om forudsætningerne.

Hvad er analyseforudsætningerne?
Energinet udgiver årligt deres forudsætninger, der er deres bedste bud på udviklingen frem mod 2040 i el-, fjernvarme- og gasforbrug; kapaciteter af vind, sol, kraftvarmeværker og udlandsforbindelser samt brændsels-, kvote- og elpriser. Forudsætningerne er i modsætning til Energistyrelsens basisfremskrivning ikke ’frozen policy’, men indeholder eksempelvis forventninger til, at der fortsat vil være støtte til vindkraftudbygningen.

Hvad bliver analyseforudsætningerne brugt til?
Energinet anvender blandt andet forudsætningerne i deres netplanlægning og til vurderinger af effekttilstrækkeligheden i Danmark. Derudover anvender en række andre aktører forudsætningerne som et af flere bud på en mulig fremtid. Dansk Energi har for eksempel anvendt den forventede vindkraftudbygning for Danmark i vores elprisscenarier.

Hvad er nyt i dette års forudsætninger?
Omregningen til effektforbrug er blevet mere transparent. For eksempel fremgår det nu, at de nye datacentre forventes at have øget effekttrækket med 440 MW i Vestdanmark, når de er fuldt indfaset i 2025.

Der er også sket en betydelig opjustering af den elektriske vejtransport. Energinet forventer et forbrug svarende til 400.000-800.000 elbiler i 2030 og cirka 2.000.000 i 2040.

Hvorfor opjusteres mængden af elbiler så markant?
Energinet har det forgangne år udarbejdet nye scenarier for gas og el til vejtransport og har regnet mere detaljeret end tidligere og med opdaterede forventninger til batteripriser. Analyserne peger på, at det er samfundsøkonomisk fornuftigt at elektrificere transportsektoren. Det slår igennem på forudsætningerne, der antager, at rammevilkårene over tid vil blive justeret, så det samfundsøkonomisk optimale vælges. For at det skal blive virkelighed er der behov for en nedjustering af elafgiften.

Hvad kan forbedres?
Dansk Energi har efterspurgt en række ændringer i vores høringssvar, hvoraf nogle er blevet imødekommet. Vores største ønske er mere transparens om de forudsætninger, der anvendes for udlandet, da disse er afgørende for, hvilke resultater der opnås, når der regnes økonomi på udlandsforbindelser og fortsat drift af danske kraftværker.