Færre kunder fik lukket for strømmen

Bliver elregningen ikke betalt, så kan der i sidste ende blive lukket for strømmen. I 2016 oplevede langt færre end tidligere at få lukket for strømmen, viser ny statistik. Forklaringen skyldes dog næppe større betalingsvilje, men snarere at engrosmodellen har betydet forsinkede rykkerforløb.

Færre elkunder får lukket for strømmen. Det viser den første statistik for forsyningsafbrydelser, som Energitilsynet efter nye regler skal offentliggøre én gang om året baseret på elhandlernes indberetninger.

Statistikken viser, at der fra 1. april til 31. december 2016 blev lukket for strømmen 9.422 gange. Det svarer til 12.563 afbrydelser på et år. De fleste afbrydelser er hos de husholdningskunder, som betegnes ’dårlige betalere’. Afbrydelserne sker, fordi kunderne ikke har stillet økonomisk sikkerhed hos deres elleverandør for fremtidigt forbrug. I forhold til 2013, hvor der senest er tal for antallet af afbrydelser, er der tale om et fald på hele 63 procent på blot tre år. 

– Storm P. er citeret for at sige, at statistik er som en gadelygte – god at læne sig op af, men den oplyser ikke ret meget. Og det citat tænker jeg på her, fordi så meget har konjunkturerne og folks gode vilje til at betale nok ikke forbedret siden 2013. Derfor er det også her vigtigt at se, hvad der ligger bag tallene, siger Kamilla Thingvad, der er detailmarkedschef i Dansk Energi.

Dansk Energi har en formodning om, at faldet i antal lukninger skyldes, at aktørerne i elmarkedet de sidste to år har brugt mange ressourcer på at implementere engrosmodellen, der trådte i kraft 1. april 2016, og tackle de it-udfordringer, der har fulgt med.  Det bekræfter flere elhandlere. Derfor er flere rykkerforløb fra 2016 forsinkede, og krav om sikkerhed og lukkevarsler er skubbet ind i 2017.

Elhandlerne peger også på, at nye regler om leveringspligt kan være en del af forklaringen. Leveringspligten giver ’dårlige betalere’ bedre mulighed for at undgå lukning ved at skifte fra elhandler til elhandler.  Kamilla Thingvad er enig.

– Det giver formentlig større tab på debitorer, og det er bagsiden af medaljen. For i sidste ende er det alle de andre – gode – kunder, der kommer til at betale. Så nu hvor elhandlerne er kommet på plads med deres it-systemer, har jeg en forventning om, at Energitilsynets statistik for kalenderåret 2017 kommer til at vise en stigning i afbrydelserne. Den stigning vil jeg tolke som en normalisering i markedet.