Forskning

Danske energivirksomheder må lede længere efter investorer

Små specialiserede investeringsfonde har i mindre grad lyst til at investere i danske virksomheder, der udvikler ny energiteknologi. Det konkluderer Deloitte i ny rapport. Branchen har behov for sikkerhed om rammevilkårene, mener Dansk Energi.


Der tegner sig en kedelig udvikling for små innovative energivirksomheder i Danmark. Risikovillige investeringer – såkaldte venture- og vækstinvesteringer –  i dansk energiteknologi er samlet set faldet med 96 procent i perioden fra 2007 til 2015. På europæisk plan er vækstinvesteringerne i energi ved at være tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men altså ikke i Danmark.

Det fremgår af den nye rapport Danmark som energi-teknologisk pionerland, som Deloitte har udarbejdet for DI Energi, Ingeniørforeningen IDA og Dansk Energi. Hos Dansk Energi er vicedirektør Anders Stouge bekymret over den svindende lyst til at investere i danske energiprodukter:

– Vi skal have mange flere kommercielle succeser ud af de offentlige investeringer i ny energiteknologi. Vi må derfor invitere den risikovillige kapital med, når der gives offentlige tilskud til udvikling af ny energiteknologi. Det gør vi desværre ikke i dag, men det må være en klar ambition at få lagt sporene for dette i energiaftalen, der skal indgås til efteråret, siger han til Berlingske.

Rapporten angiver særligt politisk usikkerhed om reguleringen samt den udfordring, det er at gennemskue potentialet og risiciene i en ny teknologi, som barrierer for investeringer i energivirksomheder.

På den baggrund præsenterer Deloitte ni anbefalinger, der skal gøre energivirksomhederne mere attraktive overfor investorer. Analysevirksomheden anbefaler eksempelvis, at politikerne sætter mål for energipolitikken, der rækker længere ud i fremtiden end 15 år. Derudover anbefales det at indføre en budgetlov for energiområdet. Begge tiltag for at skabe en langsigtet investeringshorisont i Danmark.

Regeringen vil i efteråret komme med et udspil til en ny bred energiaftale, der skal afløse den nuværende energiaftale, som gælder indtil 2020.