Ny rapport: Fjernkøling fremmes bedst på kommercielle vilkår

Der er store perspektiver i udbygning af fjernkøling, der kan bidrage til at skabe et fremtidigt eksporteventyr. Det mener Dansk Energi, HOFOR og Frederiksberg Forsyning. En forudsætning for succes er, at området fortsat reguleres som et kommercielt forretningsområde, konkluderer en ny rapport.

Staten bør give fjernvarmeselskaberne bedre mulighed for at etablere fjernkøleaktiviteter i samspil med fjernvarmen, således at fjernkøling sælges på kommercielle vilkår til kunderne i konkurrence med individuelle køleanlæg. Det anbefaler Rambøll i en ny rapport om fjernkølingens potentiale.

Rapporten er udarbejdet af Rambøll for DI, Dansk Fjernvarme og Fjernvarmeindustrien og indeholder en række anbefalinger om, at virksomheder, forsyningsselskaber og kommuner bør indtænke fjernkøling som en mulighed i deres planlægning af fremtidens forsyning af opvarmning og komfortkøling. Dansk Energi har sammen med de to største aktører inden for fjernkøling i Danmark, HOFOR og Frederiksberg Forsyning, læst rapporten, og Dansk Energi er meget enig i rapportens konklusioner.

Grundforudsætningen om at fjernkøling skal være på kommercielle vilkår, er der også fuld opbakning til hos HOFOR Fjernkøling, som har udbredt produktet i stor stil i København.

– Styrken ved den gældende regulering af fjernkøling er, at det er 100 procent på markedsvilkår. På den måde er man sikker på, at løsningerne bliver økonomisk og miljømæssigt attraktive for både fjernkølingsproducenterne og kunderne, siger Henrik Lorentsen Bøgeskov, chef for HOFOR Fjernkøling.

Stabile rammevilkår med øget kommerciel tænkning bakker man ligeledes op omkring hos Frederiksberg Forsyning, der er den anden store aktør inden for fjernkøling i Danmark.

– Vi oplever, at nuværende og potentielle kunder er interesserede i et konkurrencedygtigt produkt – og det er vi i stand til at levere. Vi ser derfor meget gerne, at politikerne fastholder den nuværende regulering af området, så det er konkurrencedygtigheden, der er i centrum, siger Søren Berg Lorenzen, energichef hos Frederiksberg Forsyning.

Rapporten anbefaler, at staten bør tage initiativer, der sikrer finansiel effektivitet i form af lavest mulig lånerente baseret på maksimal konkurrence blandt långivere.

Dansk Energi kan ligesom DI, Dansk Fjernvarme og Fjernvarmeindustrien kun bakke op om en udbygning af fjernkølingen på kommercielle vilkår med maksimal konkurrence mellem långivere.

– Hvordan skulle danske fjernkøleløsninger dog kunne klare sig i de buldrende markedsøkonomier i Asien, hvis de ikke kan klare sig på kommercielle vilkår i en velreguleret markedsøkonomi som den danske? Derfor er det vigtigt, at den danske udbygning med fjernkøling sker på et markedsbaseret grundlag, så de er rustet til omverdenen, siger Thomas Capral Henriksen, chefkonsulent i Dansk Energi