Nyhed

Ny branchedeklarering giver bedre viden om bionaturgas

Nu får kunderne bedre mulighed for at vælge bionaturgas på et oplyst grundlag og forstå hvilken effekt forskellige produkter har på klimaet. Samtidig er branchedeklareringen en rettesnor for sælgerne til markedsføringen af produkterne.

Nu bliver det lettere for kunder at forstå, hvad deres gasprodukt gør for miljøet.
Størstedelen af Danmarks biogasproduktion, der er fordoblet siden energiforliget i 2012, bliver opgraderet og distribueret via gasnettet som bionaturgas, og nu skal der være bedre viden om klimaeffekten ved brug af bionaturgas.
Dansk Energi har sammen med en række centrale aktører udarbejdet en branchedeklarering for bionaturgas for at skabe gennemsigtighed og troværdighed ved salg af bionaturgas.
Kamilla Thingvad, detailmarkedschef i Dansk Energi, kalder deklareringen for et vigtigt stykke arbejde, der først og fremmest kommer kunderne til gode.
- Med branchedeklareringen får kunderne bedre mulighed for at vælge bionaturgas på et oplyst grundlag og forstå hvilken effekt forskellige bionaturgasprodukter har på klimaet. Samtidig er det en rettesnor for sælgerne til, hvordan produkter skal markedsføres, siger Kamilla Thingvad.

Fakta

  • Energinet udsteder certifikater til biogasproducenterne, når de føder biogassen ind på gasnettet.
    Ved køb af bionaturgascertifikater får kunderne garanti for, at der er tale om biogas, og at den opgraderede biogas kun kan sælges som bionaturgas én gang. Certifikaterne gør det samtidigt muligt at dokumentere klima- og miljøeffekterne.
  • Med Branchedeklareringen forpligter sælgere af bionaturgas sig til at kunne dokumentere kunden om den effekt, gasproduktet har i forhold til klimaet. Både for produkter, som består af 100 procent bionaturgas og produkter, som består af blandinger af bionaturgas og naturgas.
  • Sælgerne skal desuden fremover sikre, at biogas- og opgraderingsanlæg er tilsluttet biogasbranchens frivillige ordning til minimering af metantab. Branchedeklareringen fastlægger samtidig en række grundprincipper for markedsføring, som sælgerne skal følge ved salg og markedsføring af bionaturgas. 
  • De øvrige parter i deklareringen er Foreningen Biogasbranchen, Danmarks Naturfredningsforening,  Det Økologiske Råd, DONG Energy, E.ON Danmark, Energinet, Forbrugerrådet Tænk, HMN Naturgas A/S, HMN GasNet P/S og NGF Nature Energy. Branchedeklareringen er åben, så alle aktører kan tilslutte sig.

Se branchedeklareringen på www.biogasbranchen.dk