#Smart Energi

#Smart Energi

Magasinet #Smart Energi beskæftiger sig med tendenser og trends inden for det intelligente elnet. Læs om nogle af de interessante danske og internationale erfaringer på smartgrid-området.

’For at vi kan sikre, at energisystemet kan levere sikker og effektiv forsyning under ændrede præmisser, er der behov for forskning, udvikling og demonstration inden for energisystem og -teknologier. I denne udgave af # Smart Energi skriver vi om nogle af de fyrtårnsprojekter, der bringer os videre – og som tiltrækker sig international opmærksomhed. FU&D-initiativerne er mangfoldige (se selv på www.energiforskning.dk) og udtryk for, at området er et strategisk indsatsområde’.

Sådan skriver Søren Dupont Kristensen, direktør for Systemudvikling og Elmarked, Energinet.dk, og Jørgen S. Christensen, der er direktør for forskning og udvikling i Dansk Energi, i en fælles leder i bladet # Smart Energi nr. 6, der netop er udkommet.

I #Smart Energi kan du læse om konkrete projekter, der gør Danmark smartere: EcoGrid 2.0 på Bornholm, el-til-gas på Avedøre Renseanlæg, test af batterier i Aarhus, styring af elbiler på Frederiksberg samt øget produktion af biogas hos Billund Vand.

Rigtig god læselyst.

#Smart Energi bliver udgivet af Energinet.dk og Dansk Energi. Magasinet udkommer to gange om året.