Arrangement

Hvem skal bære os frem mod klimamålet?

Kom til gratis konference om, hvordan vi bedst opfylder EU's kommende klimamålsætning for 2030 for de såkaldte ikke-kvoteomfattede sektorer, heriblandt transport og landbrug. Mød blandt andre Lars Chr. Lilleholt og en række andre topfolk.

Om kort tid falder EU's klimamålsætning i 2030 for de såkaldte ikke kvotebelagte sektorer på plads. Målene sætter et loft over udledningerne fra transport, landbrug, mindre industrivirksomheder og fjernvarmeværker samt olie- og gasfyr.

Allerede nu står det klart, at Danmark får et ambitiøst mål. Målsætningen kommer til at definere den danske energi- og klimapolitik på kort sigt og når Danmark skal opfylde ambitionen om fossilfrihed i 2050.

Politikere og branche skal derfor i gang med at se på, hvordan man bedste opfylder målet. Landbruget er i hård international konkurrence og det globale fødevarebehov er stigende. Samtidigt ligger der et stort potentiale i at bruge den stadig grønnere strøm og biobrændstoffer til mere.

Det sætter Dansk Energi og Landbrug & Fødevarer fokus på ved en konference den 18. september 2017, hvor du blandt andre kan møde:

  • Lars Chr. Lilleholt (V), energi, forsynings- og klimaminister
  • Christian Ibsen, direktør for Den Grønne Tænketank CONCITO
  • Rasmus Winther, kommunikationsdirektør, Nature Energy
  • Søren H. Madsen, mælkeproducent, Salsbjerggård (Arla Gården)
  • Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug og Fødevarer, og
  • Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi

Deltagelse er gratis, men forudsætter tilmelding.

Konferencen finder sted mandag 18. september kl.  09.00-12.30 hos Landbrug & Fødevarer i København.